Håkan Olsson, arkitekt, grundare av Olsson & Gerthel | Olsson & Gerthel

Håkan Olsson, arkitekt, grundare av Olsson & Gerthel

Håkan Olsson har med sig erfarenheter från ett mångårigt arkitektarbete med början i studier på LTH, praktik i Schweiz, arbete hos Jaenecke Arkitektgrupp, förste arkitekt på Fastighetskontoret i Malmö och, från 1990, egen verksamhet inom O&G där han ritat villor, sommarhus, om- och tillbyggnader samt inredning av butiker, galleri, advokatkontor mm.

Varför valde ni ledorden “Konsten, möblerna, kunskapen?”

Från början var det helt enkelt ord som beskrev den verksamhet som vi bedrev. De orden har kommit att betraktas som ledord i efterhand. Olsson & Gerthel springer ur Galleri Gerthel, där vi ställde ut skissmaterial från arkitekter. Vi visade också material från scenografer och fotografer. Att låta arkitekter och scenografer få plats på ett konstgalleri var ovanligt i Sverige under slutet av 1980 och början av 1990-talet.

- Möjligtvis vanligare på andra ställen runt om i Europa, menar Håkan.

En del av verksamheten då, precis som nu, var att sälja böcker om arkitektur.

Det saknades ett sådant sortiment i Malmö. En av våra största kunder på den tiden var den numera välkände Gert Wingårdh. Gert var också en av de unga konstnärerna som vi presenterade i vår första utställning. Han passade också på att handla böcker av oss när han besökte sina kunder i Skåne. Berättar Håkan.


Foto: Åke Hedström

Ett annat välkänt namn som Galleri Gerthel presenterade var arkitekten Javier Mariscal.

- Han var i ropet under den här tiden eftersom att han gjorde den grafiska profilen till Olympiaden i Barcelona 1992, menar Håkan. Mariscal ritade även möbler, inredningar och en del hus. I samband med det hamnade det en del möbler i galleriet. Där någonstans uppstod förbindelsen mellan konsten och möblerna. 

Vi kände nu att vi var i behov av större lokaler för att kunna inhysa alla tre verksamhetsben. Lokalen vi fann låg på Engelbrektsgatan, nära Lilla Torg, där butiken finns idag. Våren 1990 öppnade Olsson & Gerthel i sina nya lokaler. Butikens inredning, som idag är att betrakta som ett kännetecken för Olsson & Gerthel, gick i svartvitrandigt som matchades med plywood och mörka trägolv. Verksamheten bestod av galleri, butik och arkitektkontor.

Håkan fortsatte att finna nya intressanta arkitektuppdrag. Butiksytan fylldes av exklusiva italienska och nordiska möbler. Galleriet fortsatte att ha omkring sju, åtta utställningar per år. - Det kom en hel del folk på våra vernissager. Det blev en slags marknadsföring för butiken samtidigt, menar Håkan 

Inte långt efter att Olsson & Gerthel hade öppnat i sina nya lokaler så hamnade Sverige i en närmast chockartad ekonomisk kris. Det pågick oroligheter på flera ställen runt om i världen och som följd hamnade Sverige i en djup lågkonjunktur. Olsson & Gerthel fick lov att anpassa sig till omvärlden för att kunna överleva. Galleriet lades ner 1996 medan de andra verksamhetsbenen levde vidare och till och med utökade. 

Håkan Olsson är först och främst arkitekt men såg kopplingen mellan arkitektur och inredning som något fruktbart. Vid den här tiden var det inte så många arkitekter som ägnade sig åt inredning och möbelhandel. För att återknyta till det här med kunskapen som ett av Olsson & Gerthels ledord så tror Håkan att en arkitekt generellt besitter en djupare kunskap på det här området än andra.

- Upphovsmän bakom många möbelklassiker som finns på marknaden är ofta arkitekter. Alltså inte formgivare eller inredningsarkitekter utan arkitekter. Håkan Olsson har en teori om att det handlar om att en en möbel som är formgiven av en arkitekt naturligt visar respekt för huset som den ska bo i. Vidare menar han att en arkitekt besitter kunskap om arkitekturhistoria, material och konstruktion. Kunskap som är nödvändigt för att göra en bra möbel. - Arkitekter är inte så krasst kommersiella, de är kanske mer benägna att se något konstnärligt ihop med en liten skvätt idealism. Jag vill gärna tro att man strävar efter en annan typ av kvalitet, menar Håkan.

Kan du ge våra kunder 3 goda inredningstips från någon som verkligen kan inredning?

  • Anlita en professionell rådgivare.
  • Lägg tid på att skaffa en genomtänkt belysning. Belysning i form av ljusinsläpp kan vara det allra viktigaste när man arbetar med en planlösning.
  • Som regel bör man undvika att skapa en alltför formell och representativ miljö. Ett hem är trots allt den plats man själv ska trivas i, och inte i första hand något som man visar upp för andra. Man kan se det som att hemmet är en plats där möbler och saker från olika stilar, epoker, minnen och personliga uttryck får leva tillsammans. Josef Frank kallade detta “accidentalism” och det tycker jag är en bra princip för hur man skapar ett vackert hem.

Kan du nämna en arkitekt, en designer och en konstnär som betytt mycket för dig?

Arkitekt Carlo Scarpa. När jag såg bilder av byggnader som han gjort, det var efter hans död. Tyvärr stötte jag på hans namn ganska sent, men jag blev direkt väldigt tilltalad och så har det förblivit sedan dess.

Designer Antonio Citterio, har ritat många fantastiska möbler tycker jag. Han har gjort en hel del bra för B&B italia, Flexform och Vitra. Han har lyckats producera väldigt mycket utan att kvaliteten har blivit lidande.

Konstnär Gerhard Richter. Hans måleri som kan ta sig uttryck i vitt skilda sätt vilket gör att det inte alltid är självklart ett verk av Richter, han behärskar många olika uttrycksformer. 

Sist men inte minst, vad betyder stil för dig? Kan du berätta vilken stil som du representerar och som håller genom alla modeväxlingar?

Jag representerar ingen särskild stil, och hämtar inspiration från alla delar av arkitekturhistorien till min egen arkitektur. När jag påbörjade mina studier på 1960-talet var modernismen totalt dominerande, och detta har såklart påverkat hela min generation. Modernismen är idag så etablerad att den har blivit klassisk, men många modernister skulle så klart inte gilla att bli kallade klassicist, och vice versa. Men när modernismen är som bäst finns det något med de grundläggande proportioner och balans mellan elementen som kan kallas klassicistisk. Den har ett bestående värde, tror jag. Det håller alltid.

  • Privat
  • Företag
Meny