Ettore - ett staplande av skulpturala element | Olsson & Gerthel

Ettore - ett staplande av skulpturala element

Konstnären Åsa Jungnelius berättar om “Ettore”. Soffbordet tillverkas av Källemo och i en begränsad upplaga på endast 39 unika exemplar. Var och en handmålade av konstnären.

Du menar att all konst speglar sin samtid på något vis, på vilket vis gör Ettore det?

"Min startpunkt för bordet var inte Ettores (Sottsass) praktik men givetvis så är ju allt gestaltande arbete sammankopplat, som en lång näringskedja som är kopplade till varandra. Arbetet började i min atelje och när jag började plocka runt med delar och prover till verk som visats och gjorts till andra sammanhang, i det uppstod bordet. Det reflekterande benet med målningen i botten är gjort på samma vis som en del av verket Snäckan som jag gör till den nya tunnelbanestationen Hagaplan i Stockholm. Bordsskivan är en förälskelse i superelipsen, idén om att kunna räkna fram en estetisk form med hjälp av matematik upplevs idag avlägset. Mässingsröret använde jag i en skulptur till Hötorgshallen i Stockholm. Och så blev det ett bord, ett slags staplande av skulpturala element. Då insåg jag att resultatet bar tydliga kopplingar till Ettores gärning och då ville jag lyfta fram det. Och hur vi genom formhistorien är kopplade till varandra. Arbetet med Memphisgruppen är så viktigt för så många, en förebild som bryter mot rådande estetiska normer."

För de flesta är du en väldigt känd konstnär som är starkt förknippad med glaskonst och Kosta Boda, hur upplevde du att det var att arbeta fram en möbel?

"Jag älskar att verka i olika format och sammanhang där materialitet är mitt språk. Jag föredrar att verka på platser som redan inkluderar ett möte med människor, som en form av social akt, och då har interiören och offentliga miljöer blivit en favorit för mig.

Glasbruken, och bruksorterna är en viktig del på många plan i mitt konstnärliga arbete. Där industrihistorien och hur hantverket kan överleva in i vår samtid är ingångar jag burit med mig. Det syns till exempel i projektet Residence-in-Nature och nu med det offentliga processbaserade arbetet 'Den nya världsutställningen' i Norrköping."

Vi upplever väldigt starkt att Ettore är ett konstverk förkroppsligat i en möbel. Möbler är för de flesta något bekant men alla är inte bekanta och bekväma med att närma sig konst. Det är spännande att se att bordet verkligen skapar fascination och åsikter i vår butiksmiljö. Vi upplever att dina verk ofta är väldigt uttrycksfulla, vad vill du säga med Ettore?

"Så glad jag blir att höra det! Kroppen är alltid inkluderat i mitt arbete, utan kropp ingen möbel eller något annat verk. Vi är alltid alla medaktörer i dramat som pågår. Hur vårt samhälle är gestaltat, eller hur en samhällsomvandling gestaltas är mitt största intresse. Ettore är ingen motståndshandling i sig, men jag tänker att Memphisgruppens arbete var det på sin tid."

*Memphisgruppen var en arkitektur- och designbaserad grupp som grundades av bland andra Ettore Sottsass. Gruppen verkade under 1980-talet och formgav det som kom att kallas för postmodernism. Postmodernismen kom att utmana alla uppfattningar om vad som ansågs vara god formgivning och bra smak. Istället började man att blanda material och influenser från andra tidsperioder för tillföra mer av uppsluppen lekfullhet till den då tillsynes stelbenta och tråkiga arkitektur- och designvärlden.

  • Privat
  • Företag
Meny