Nicholai Wiig Hansen | Olsson & Gerthel

Nicholai Wiig Hansen

Nicholai Wiig Hansen blir inspirerad av allt runt omkring honom, speciellt konst, mat, natur och maskineri. Han utgår från sig själv när han designar och gör det med extrem hänsyn till proportioner och inga detaljer som inte har ett funktionellt syfte adderas till hans design.

  • Privat
  • Företag
Meny