Work in progress: Jenny Nordberg | Olsson & Gerthel

Work in progress: Jenny Nordberg

Under evenemanget Southern Sweden Design Days håller vi utställningen Work in progress tillsammans med utvalda lokala formgivare, konstnärer, skulptörer och fotografer. Samtidigt har vi passat på att samtala med samtliga utställare, för att få veta mer kring designprocessen. Först ut är industridesignern Jenny Nordberg, som nu lanserar golvlampan Accumulations hos oss på Olsson & Gerthel.

Berätta om verket Accumulations

- Lampan Accumulations kom till under en utställning jag hade hos er under hösten 2020. Till denna utställning hade vi gemensamt samlat in restmaterial från några av Olsson & Gerthels leverantörer, samt även plockat från min studio. Under utställningens gång producerade jag sedan föremål av dessa material, och successivt växte en samling av diverse objekt fram. Golvlampan, som nu bär samma namn som utställningen, var ett av cirka 25 verk som byggdes under utställningsperioden. Anledningen till att jag använt mig av restmaterial handlar inte enbart om resursoptimering och hållbarhet, utan också om det kreativt utmanande i att arbeta med förutbestämda former. Man skulle kunna säga att det är ett sätt att optimera designprocessen, en rad beslut gällande exempelvis material, form och ursprung är redan tagna och istället hamnar fokus på själva kompositionen och uttrycket.

Berätta om designprocessen. Hur kan vägen mot en färdig slutprodukt se ut? Hur vet man om det är bra nog?

- Det är ett testande fram och tillbaka för att hitta den där balansen som samtidigt svänger. Man vet att det är färdigt när man inte vill ändra något mer. Det kan gå både snabbt och ta evigheter att nå dit.

Vad tar man utgångspunkt i? Var finner man inspiration?

- Det är väldigt olika, men ofta behöver jag skapa ett ramverk eller några slags förhållningspunkter för att det ska börja hända något. Det kan exempelvis vara regler för hur produktionen får lov att gå till eller vilken typ av material som ska användas. Det kan låta bakvänt men ju strängare ramverk desto mer kreativ blir jag.

När vet du har du nått en färdig slutprodukt?

- Om vi pratar form så handlar det för mig ofta om komposition. Att proportionerna är rätt och att olika delformer förhåller sig till varandra på ett balanserat sätt. Det får dock inte bli för perfekt, då blir det tråkigt. Hellre lite sväng eller något som skaver. När det är möjligt bygger jag modell i skala 1:1 för att verkligen kunna se hur formen sitter.

>> Läs mer om Jenny Nordbergs och de andra formgivarnas verk här <<

  • Privat
  • Företag
Meny