Work in progress: Max Gerthel | Olsson & Gerthel

Work in progress: Max Gerthel

Under evenemanget Southern Sweden Design Days och vår utställning Work in progress ställer vi ut Max Gerthels mångsidiga bord Omni. Vi har även passat på att fråga om hur designprocessen ser ut för Max.

När vet du att du har nått en färdig slutprodukt?

- Det tråkiga svaret är att produkten uppfyller de tekniska krav som man ställt upp och därmed är redo för lansering på en marknad. Det lite roligare svaret är att man känner sig nöjd med resultatet och att den känns tillräckligt färdig för att man ska vilja sälja den till kunder. Det kan ta allt från några veckor upp till flera år. För min egen del brukar det vara ganska uppenbart när något är färdigt genom att saker och ting har fallit på plats, och en slags harmoni uppstår. Men det betyder inte att den är perfekt. De flesta produkter kan ändå fortsätta att förbättras och förfinas under lång tid. Exempelvis sker fortfarande utveckling och förbättring av Eames och Le Corbusiers möbler som ju funnits i produktion i över 50 år.

Berätta om designprocessen. Hur kan vägen mot en färdig slutprodukt se ut? Hur vet man om det är bra nog?

- För min egen del börjar det antingen med ett konkret behov som ska uppfyllas, som till exempel med Omni där vi behövde lösa flera behov med en möbel. Jag tycker bäst om sådana projekt, där rummet och platsen får vara det drivande i den kreativa processen, motståndet som man ska ta sig an. Därefter startar en skissprocess som börjar med att försöka fånga en känsla som samtidigt ska lösa de praktiska behoven. Det kan gå olika fort att hitta rätt, ofta gör jag massor med skisser, modeller och utkast innan det till slut landar. Men även om jag själv är nöjd så är det inte säkert att kunden tycker likadant, och det är allt från fokusgrupper till ingenjörer som ska tycka till. Då är det viktigt att man håller fast vid sin idé och sitt koncept, så att det inte blir urvattnat.

Vad tar man utgångspunkt i? Var finner man inspiration?

- Det kan börja vart som helst, när som helst. Med en idé som uppkommer mitt i natten och som man plitar ner på ett skissblock bredvid sängen. Eller på en resa eller en utställning där man ser något som föder en tanke som sedan omvandlas till ett förslag. Det behöver inte alltid vara drivet av behov eller problemformuleringar, det kan ibland bara utgå från lusten att prova något. Jag försöker ibland försätta mig i situationer där jag får möjlighet att rita specifika möbler eller lösningar. Då finns det redan en tydlig utgångspunkt för designprocessen, antingen i platsen och situationen eller i ett material.

>> Läs mer om Max Gerthels och de andra formgivarnas verk här <<

  • Privat
  • Företag
Meny