Integritetspolicy | Olsson & Gerthel

Integritetspolicy

På Olsson & Gerthel är ditt förtroende och din trygghet av största vikt. Vi värnar därför om din personliga integritet genom att alltid sträva efter en hög nivå av dataskydd, samtidigt som dina personuppgifter aldrig säljs vidare utanför vår verksamhet. Med vår integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder de personuppgifter som du lämnar till oss. Här kan du även läsa om vilka rättigheter du har som kund hos oss.

När du handlar hos oss vill vi att du känner dig trygg med både våra köpvillkor och vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du därför läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte de används och vem som får tillgång till dem. Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig, få dem ändrade eller raderade är du alltid välkommen att kontakta oss och vårt dataskyddsombud.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som Olsson & Gerthel samlar in?

Aktiebolaget Olsson & Gerthel, org. nr 556376-7622 med adress, är personuppgiftsansvarig för all behandling av företagets personuppgifter. Kontakta kundtjanst [at] olssongerthel.se (subject: Till%20personuppgiftsansvarig) för att komma i kontakt med oss gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Varför lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja det avtal som tecknas mellan oss och dig som kund i samband med en beställning. De används också för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service i alla våra olika kanaler.

Ändamål: Beställningar och köp

För att vi ska kunna ta betalt för din beställning och leverera dina varor behöver vi spara vissa av dina personuppgifter. Utan dessa personuppgifter kan vi inte fullfölja köpeavtalet och vi måste därmed neka ditt köp.

Ändamål: Reklamation och kundtjänst

För att du ska få en så bra kundservice som möjligt behöver vi vissa personuppgifter från dig. Detta gäller både för hantering av reklamationsärenden, svar på eventuella frågor, klagomål och kundundersökningar. Vi hanterar dessa frågor både via hemsidans chattfunktion, sociala medier, e-post och telefon.

Ändamål: Våra rättsliga förpliktelser

Här samlar vi in personuppgifter för att kunna uppfylla de lagkrav som finns enligt exempelvis penningtvättslagen eller bokföringslagen. Detta gäller även för de regler som finns gällande produktansvar och produktsäkerhet, till exempel om en vara måste återkallas. Utan dessa personuppgifter kan vi inte fullfölja våra rättsliga förpliktelser och vi måste därmed neka ditt köp.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi aldrig ber om några personuppgifter som inte krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal, och som aldrig samlas in utan en laglig grund. De uppgifter vi behandlar är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter och innehåll som du själv publicerar (exempelvis via våra sociala medier)
 • Cookies

De lagliga grunder vi har för behandlingen av dessa är rättslig förpliktelse, avtal, intresseavvägning och/eller samtycke enligt dataskyddsförordningen GDPR som gäller från och med den 25 maj 2018.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

För att vi ska få tillgång till dina personuppgifter har du själv tagit kontakt med oss och delgivit dem. Därmed har du också samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter utifrån vår integritetspolicy och de lagliga grunder som finns bakom. Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Du delger informationen själv i samband med en beställning
 • Du anlitar oss genom vår inredningstjänst
 • Du kontaktar vår kundtjänst via e-post, telefon, chatt eller sociala medier
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Du svarar på enkäter och undersökningar
 • Du publicerar eget innehåll i form av bild och text på våra sociala medier

När som helst har du rätt att återkalla ditt samtycke, för att vi omedelbart ska upphöra behandlingen av dina personuppgifter. Detta förutsätter dock att de inte längre behövs för att vi ska kunna fullfölja ett avtal eller några rättsliga förpliktelser.

När kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några av dina personuppgifter till tredje part, om du inte själv har lämnat samtycke eller om det inte krävs för att fullfölja våra förpliktelser till avtal eller lag. Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje part i samband med betalning och leverans av din beställning. De tillfällen de kan lämnas ut är:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Olsson & Gerthel sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt och vad det finns laglig grund för. Du kan alltid kontakta oss för att ändra eller radera de uppgifter vi har tidigare, så länge de inte krävs för att fullfölja avtal eller lag. Efteråt lagringstiden raderas eller förstörs all dokumentation på ett säkert sätt.

Kundregister

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt kundregister i 36 månader från ditt första köptillfälle. Varje gång du handlar förnyas lagringstiden. Efter 36 månaders inaktivitet försvinner dina personuppgifter från vårt kundregister.

Utskickslista för nyhetsbrev

Vi lagrar dina personuppgifter i utskickslistan för våra nyhetsbrev fram tills dess att du självmant väljer att avsluta din prenumeration. Detta har du alltid möjlighet att göra längst ner i varje nyhetsbrev. Du kan även kontakta vår e-handelsansvarig på robert [at] olssongerthel.se för att tas bort från listan.

Korrespondens

För att hantera kundfrågor och reklamationsärenden lagrar vi korrespondens mellan dig och oss i 36 månader. Detta avser både konversationer via webbutikens chattfunktion, e-post och sociala medier. Du kan när som helst få all korrespondens raderad, förutsatt att ärendet är avslutat.

Offerter

Vi behåller dina offerter med offertunderlag i upp till 6 månader om du inte följer upp dessa tidigare eller ber oss att radera dem.

Fakturor

Enligt bokföringslagen måste vi lagra alla fakturor i 7 år.

Vart lagrar vi dina personuppgifter?

Vi vill i största möjliga mån se till att dina personuppgifter stannar inom EU/EES. I de fall vi behöver använda en tjänst utanför EU/EES ser vi alltid till att dessa följer ett dataskydd som är tillräckligt för att uppfylla kraven för GDPR. De tjänster vi använder utanför EU/EES för hantering av reklamationsärenden och utskick av nyhetsbrev är båda amerikanska företag som är certifierade under Privacy Shield.

Vilka rättigheter har du?

GDPR innebär att ingen annan längre kan äga dina personuppgifter, utan endast låna dem. När du lämnar dina uppgifter till Olsson & Gerthel har du därför alltid:

 • Rätt till invändning: De personuppgifter vi behandlar med en intresseavvägning har du också rätt att invända mot. Här måste du specificera vilken behandling du invänder mot.
 • Rätt till tillgång: Du kan alltid be om ett registerutdrag från oss för att få reda på precis vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Observera att detta kräver både en skriftlig begäran samt foto-ID för att genomföras.
 • Rätt till rättelse: Om du upplever att våra personuppgifter om dig är felaktiga har du alltid rätt att få dessa korrigerade eller kompletterade (förutsatt att de kompletterande uppgifterna är inom ramarna för det uttalade ändamålet där de behandlas).
 • Rätt till radering: Efter att vi fullföljt köpeavtalet kan du be att få dina personuppgifter raderade ur våra system. Undantaget är de personuppgifter som måste sparas en viss tid enligt bokföringslagen.
 • Rätt till begränsning: Om du begärt att få dina personuppgifter rättade kan du också be om att behandlingen begränsas till och med det att ärendet utretts och korrigerats.

Om du har klagomål gällande behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten som ser till att lagstiftningen följs.

 • Privat
 • Företag
Meny